SjHR8d4KHuMRaRXnGbgBqvq3S7VLUEQqYM
Balance (SCOOBY)
561461.84571460