SaMLqZ8hyvw4qW3MyhBoyYKh3tHnMQxfby
Balance (SCOOBY)
190978.61498547